Mzdy učiteľov a sociálnych pracovníkov v našom kraji musíme zvýšiť. Je nepredstaviteľné, aby tieto povolania, ktoré sú skôr poslaniami, boli tak zle finančne ohodnotené.

Náš kraj mal za posledné roky o 81 miliónov € vyššie príjmy. Pritom za toto obdobie sa znížila hodnota majetku o 30 miliónov €, málo sa investovalo. Pýtam sa, kde sú tie zvyšné milióny?

Podľa môjho názoru ich treba dať ľuďom pracujúcim pre kraj – učiteľom a sociálnym pracovníkom. Nemôžu predsa pracovať takmer za minimálnu mzdu.

Postavím sa za kraj a ľudí, ako som sa v minulosti vždy staval za odborárov. Som odhodlaný to robiť aj ako predseda BBSK a viem, ako zvýšiť platy učiteľom a sociálnym pracovníkom v našom kraji.

Keď budem predsedom Banskobystrického kraja, rozhodne nebudem šetriť na ľuďoch.

 

Ivan Saktor – kandidát na župana Banskobystrického kraja