Agentúra FOCUS na objednávku kandidáta na predsedu BBSK Jána Luntera uskutočnila v dňoch 6.6. – 15.6.2017 prieskum verejnej mienky formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Banskobystrického kraja vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkostných kategórií sídiel a okresného členenia kraja. Respondentom bola položená nasledujúca otázka:

„V prípade, ak by sa voľby predsedu VÚC, teda župana, konali tento víkend a kandidovali by nasledujúci kandidáti, ktorého z nich by ste volili?“*

10,1{da8b2f545796a93f53c55ceaca038a66d8fb7099e60da8bbefc5aa562e9cb88a} respondentov by nešlo voliť a 32,2{da8b2f545796a93f53c55ceaca038a66d8fb7099e60da8bbefc5aa562e9cb88a} odpovedalo „neviem“.

 Zvyšných 57,7{da8b2f545796a93f53c55ceaca038a66d8fb7099e60da8bbefc5aa562e9cb88a}** rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie nasledovne:

Vysvetlivky:

* Respondentom bol prečítaný zoznam s ôsmymi menami kandidátov. Mená boli respondentom čítané v náhodnom poradí.
** Tento údaj nie je odhadom predpokladanej účasti na voľbách. Údaj udáva percento respondentov, ktorí zo zoznamu vybrali konkrétne meno.