Volebný program Rastislava Blaška, kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (bratislavského župana), v oblasti využitia pozemku vo vlastníctve BSK

Bratislavský samosprávny kraj zakúpil v roku 2008 obrovský pozemok vo veľkosti 9,5 hektára (95 tisíc metrov štvorcových) v južnej časti Petržalky  pri križovatke ciest Dolnozemská – Panónska.

Doteraz sa však s pozemkom nič nepohlo a  už takmer desaťročie leží ladom.

Ako nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja prichádzam s návrhmi na reálne využitie pozemku BSK v súlade s mojim volebným programom.

Napriek tomu, že uvedený pozemok BSK je dlhodobo zadefinovaný pre šport a rekreáciu v územnom pláne hlavného mesta, navrhnem realizovať aj doplnkové veci pre výstavbu.

Na pozemku by preto mali vyrásť nasledovné stavebné a rekreačno-športové komplexy:

  1. Sídelný komplex Bratislavského samosprávneho kraja. Sídlo BSK bude primárne určené na kancelárie pre zamestnancov, poslaneckých klubov a nezávislých poslancov, ako aj zasadania zastupiteľstva. Okrem toho časť priestorov bude využitá na komerčné a nekomerčné účely. Na nekomerčné účely tým subjektov, ktoré budú vyvíjať charitatívnu, kultúrnu a športovú činnosť v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Súčasťou komplexu bude aj športová hala-telocvičňa pre využívanie športových hier a súťaží organizovaných BSK pre všetky školy v ako aj na komerčné využitie.

 

  1. Bratislavská župná banka. Banka, ktorej zriaďovateľom a prevádzkovateľom bude Bratislavský samosprávny kraj. Župná banka bude prevádzkovať komerčné aktivity a zisk banky pôjde na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja, rozvoja vzdelávania v školstve, kultúry, športu a cestovného ruchu v pôsobnosti krajskej samosprávy.

 

  1. 2020 nájomných malometrážnych dvojizbových sociálnych bytov. Byty budú postavené v priebehu 10 rokov po etapách, tak aby prvých 200 bytov bolo odovzdaných do užívania do konca roku 2020. Byty budú v úžitkovej ploche 35 – 45 m² určené pre krátkodobé bývanie maximálne do 5 rokov pre sociálne slabšie rodiny, matky s nezaopatrenými deťmi, učiteľov a vychovávateľov materských, základných a stredných škôl, zamestnancov BSK a pridružených organizácií spolupracujúcimi s BSK v oblasti charity, kultúry a športu.

 

  1. Denné stacionárne centrum pre 1000 seniorov a invalidov Bratislavy a okolia. Toto stacionárne centrum zriadené BSK dá zároveň aj prácu zdravotníkom, opatrovateľom a iným zamestnancom. Okrem toho bude v priestoroch vytvorené centrum pre seniorov, ktorí žijú samostatne alebo s rodinami, na spoločné aktivity.

 

  1. Materská škola pre 200 detí. Materská škola bude slúžiť najmä pre obyvateľov Petržalky, Rusoviec, Jaroviec a Čunova.

 

  1. Oddychová zóna s parkom cti. V parku cti budú vytvorené okrem lavičiek aj pamätné tabuľky venované osobnostiam Bratislavy a Bratislavského kraja. Park budú využívať všetci obyvatelia, zvlášť seniori a deti.

 

  1. Športová zóna prepojená s oddychovou zónou. Okrem haly-telocvične bude doplnené o kombinované športové priestory pre deti, seniorov a športovcov. Na ploche bude vybudované prvé bratislavské ihrisko pre futbalgolf, ďalej ihriská pre minifutbal, hokejbal, basketbal/volejbal, ako aj pre plážový volejbal a plážový futbal.

 

Celý volebný program kandidatúry na predsedu BSK bude dostupný čoskoro.
Rastislav Blaško, nezávislý kandidát na predsedu BSK 2017 – 2022