Mgr. Lukáš Parízek (* 9. september 1986, Bratislava) je slovenský politik, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V minulosti pracoval pre Ministerstvo obrany SR a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Hovorí plynulo po anglicky a rusky, dohovorí sa nemecky a arabsky. Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol nominovaný Slovenskou národnou stranou.

Prečo kandidujem vo voľbách do VÚC

Som rodený Račan, vyrastal som v Bratislave a po rokoch štúdia a stáží v zahraničí som sa vrátil na Slovensko a nastúpil pracovať pre verejnú správu. Mojou silnou devízou je ekonomická diplomacia, bezpečnosť a zahraničné vzťahy.

Kandidujem s hlbokým presvedčením v potenciál Bratislavského kraja a úctou k jeho rôznorodosti. Mám rád tento kraj, verím v novú generáciu politikov aj komunitných aktivistov a spolu s Vami ho chcem robiť lepším miestom pre život. V rôznom veku majú ľudia iné  potreby a očakávania, takže kraj by mal vychádzať v ústrety rodinám s deťmi, študentom, pracujúcim aj seniorom. Bratislavský kraj by mal rozumieť svojím obyvateľom aj turistom.

Tri piliere moderného kraja

Transparente a zodpovedne v každom jednom pilieri.

Koncept inteligentných miest prináša využitie technológie v mestách aj obciach.  Ich potenciál a uplatnenie by mali zabezpečiť plynulú dopravu, čisté životné prostredie, a predovšetkým komunikáciu so samosprávou a kontrolu výkonu moci. Okrem každodenného využitia je dátová analytika nástrojom pre budovanie dlhodobej stratégie a nástrojom na modelovanie reálnych životných situácii, čo dokáže odstraňovať malicherné spory, hádky a osobné preferencie.

V Bratislavskom kraji ožívajú tradície v novej podobe – vinárstvo, kulinárstvo aj remeslá. Príkladom sú vínne cesty, kde z práce skupiny nadšencov vznikol fenomenálny zážitok. Historické stavby vytvorili priestor pre kongresovú turistiku, ktorá v spojení s akademickým potenciálom zaradila náš kraj na svetovú mapu vedeckých podujatí. Nová generácia si uvedomuje ekonomický potenciál tradícií aj prínos pre turistický a komunitný život. Ak budeme budovať nové podnikateľské príležitosti, upevníme zároveň aj spolupatričnosť. Tento pilier budúcnosti predstavuje unikátne spojenie profesionálneho smerovanie a kultúrneho dedičstva.

Bratislavský región sa vyznačuje unikátnou polohou. Máme tu výnimočných susedov od Dunaja aj Moravy, cieľavedomé a ambiciózne okresy a silné mestá. V regióne sú vynikajúce univerzity a školy, pracovití ľudia a skúsenosti, na ktorých vieme stavať, ak sa dokážeme vzájomne počúvať a rešpektovať. Cezhraničná spolupráca nás posúva ďalej v nápadoch, aj ekonomickej prosperite. Turistika je voľnočasové aktivity sú totiž presne tá oblasť, kde si musíme zachovať originalitu a pritom sa vieme ľahko učiť od skúsenejších. V atrakciách si nekonkurujeme, tam sa dopĺňame so všetkými tromi susediacimi krajinami. Odtiaľ je už iba krok k spoločným ekonomickým aktivitám a budovaniu efektívnej infraštruktúry.

Predstava o budúcom fungovaní bratislavskej župy

Ctím si pozitívne veci, ktoré tu už jestvujú – zníženie dlhu župy, zlepšovanie prepojení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie cyklistických trás. Slovenská národná strana však vytvára novú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, o smerovaní odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Program rozvoja  kraja vychádza z obrovského  potenciálu, ktorý stelesňuje Bratislava, Pezinok, Modra, Svätý Jur, Senec, Stupava, Malacky a priľahlé oblasti. Výnimočnosť kraja je v rozvinutom priemysle a službách, sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcii, vinohradníckych a remeselných tradíciách regiónu. Geografická poloha poskytuje obrovské možnosti pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu.

Rozvoj priemyslu, uplatnenie technológii a inovácii v regióne prinieslo vysoký počet pracovných miest, ktorý sem priťahuje stále nových obyvateľov. Rastú nároky na bývanie, dopravu, sociálne vybavenie a infraštruktúru. Nové úlohy nie je možné riešiť mechanizmom z minulého storočia. Preto sa pýtam – ako má samotná župa nastavené hodnotenie kvality svojej práce? Ako počúva potreby svojich obyvateľov?

Prioritou je preto modernizovať cestnú sieť, zmeniť orientáciu odborného školstva s prepojením na duálne vzdelávanie a zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre staršiu generáciu. Pri tomto všetkom je potrebné aktívne spolupracovať s partnermi v EÚ s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu.

Vzdelanie a kariéra Lukáša Parízka

Po zložení maturitnej skúšky na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave som študoval medzi rokmi 2006-2012 medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Štúdium som ukončil v roku 2012 s titulom magister.

Ešte počas štúdia som nastúpil ako stážista a neskôr ako konzultant na Sekretariáte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. V kariére som následne pokračoval na Sekcii obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky prevažne so zameraním na medzinárodnú spoluprácu. V roku 2015 som nastúpil do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Odbor komunikácie a medzinárodnej spolupráce.

Od 23. marca 2016 som bol za Slovenskú národnú stranu menovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na rezorte diplomacie zodpovedám za vzťahy s mimoeurópskymi krajinami, ekonomickú diplomaciu, rozvojovú pomoc a medzinárodné organizácie. Hovorím plynulo po anglicky a rusky, dohovorím sa nemecky a čiastočne arabsky. Všetok voľný čas venujem svojej rodine, športu a v tomto období aj rodinnému vinohradu v Rači.

 

 
Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.