Ľubomír Kolárik sa narodil 28. 8. 1966 v Nových Zámkoch. Po skončení štúdií pracoval 10 rokov ako vojak z povolania vo vojenskom letectve. Po skončení vojenskej činnej služby začal podnikať. Od roku 2007 pri podnikaní venuje charite. Založil nadáciu, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.

Strana SZSZO bráni práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov na všetkých úrovniach, vedie politickú diskusiu, otvára témy a navrhuje riešenia v zdravotnej a sociálnej oblasti,“ doplňuje Kolárik.

Cieľom strany SZSZO sú zmeny v sociálnej a zdravotnej oblasti, zvýšenie informovanosti znevýhodnených občanov, dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb, ale aj zvýšenie miezd pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych službách.

Náš zámer, naše ciele a náš program presadzujeme a realizujeme na komunálnej úrovni. A to tak, aby bola zabezpečená v orgánoch VÚC spravodlivosť pri rozdeľovaní a priznávaní príspevkov a kontrola zmluvných vzťahov v súlade so zákonom. Preto som sa rozhodol kandidovať na post bratislavského župana,” hovorí Ľubomír Kolárik, predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov – SZSZO.

Medzi hlavné témy kandidatúry na sú Lepšia dostupnosť k sociálnym službám, informovanosť o sociálnych službách kraja, zlepšenie finančného zabezpečenia sociálnych znevýhodnených občanov a zlepšenie možností športovania pre deti, nielen zo sociálne slabších skupín.

The page not found.

Visit home page

Unfortunately the page you were looking for could not be found. Maybe search can help.

Kontakt na redakciu