Ján Mrva je starosta mestskej časti Vajnory. Do funkcie bol prvý krát zvolený vo voľbách v decembri 2006, následne v novembri 2010 a do tretice aj v novembri 2014. V posledných komunálnych voľbách dostal 1553 hlasov ( 73,71{da8b2f545796a93f53c55ceaca038a66d8fb7099e60da8bbefc5aa562e9cb88a}).

Narodil sa 17. októbra 1969 v Bratislave. Ján Mrva je šťastne ženatý a má tri deti. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu – Stavebnú fakultu, odbor Geodézia a kartografia, odvetvie kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy.

Profesná kariéra:

Roky Funkcia
1992 – 1993 Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra, odbor mapovanie
1993 – 1995 Správa katastra Bratislava mesto – technické oddelenie
Febr. 1995 Úrad geodézie, kartografie a katastra – ústredný orgán štátnej správy, Katastrálny referát vektorovej katastrálnej mapy
1995 – 2006 pôsobil ako podnikateľ – geodet a kartograf na voľnej nohe

  • vyhotovovanie rôznych druhov geodetických prác
  • spracovanie 3 (ROEP-ov) – registrov obnovenej evidencie pôdy – usporiadanie pozemkového vlastníctva
2004 – 2006
  • predseda správnej rady Slovenského pozemkového fondu
  • iniciátor zámeru podpory usporiadania pozemkového vlastníctva na celom území SR z prostriedkov SPF a zástanca ochrany práv nezistených vlastníkov v správe SPF.
2006/12 starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory
2010/11 starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory
2014/11 starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory

 

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.